Fakta k výstavbě nové nemocnice v Malenovicích

Chtěl bych Vám předložit pár zdravotnických a ekonomických faktů k výstavbě nové nemocnice v Malenovicích.

Hledisko zdravotní a psychologické

V případě jakékoliv další a ještě nebezpečnější epidemie neexistuje lepší ochrana před šířením nákazy po celé nemocnici než to, že nemocnice bude pavilonového typu, kdy jednotlivá oddělení jsou v samostatných budovách. A to stávající nemocnice bezvýhradně splňuje.

Je tedy třeba se vrátit k původnímu projektu stavby nové budovy ve stávajícím areálu, kdy naléhavé případy budou soustředěny do jednoho místa a ostatní pacienti budou léčeni v samostatných budovách.

Pro léčbu pacientů je mimo jiné důležitá také psychická pohoda, jejich léčbu tedy významně ovlivňuje i prostředí, v jakém se nacházejí v době nemoci. Proto je zcela jistě důležité zachovat stávající areál, jež se nachází v klidné zóně mezi řekou a lesem a jehož parková úprava poskytuje pacientům příjemný pobyt v zeleni, mezi stromy poskytujícími stín či jenom navozujícími příjemný pocit pobytu ve volné přírodě.

Nová nemocnice by se měla nacházet těsně vedle nejfrekventovanější silnice první třídy v republice, na holé pláni, kousek od hřbitova a holých polí. V takové nemocnici by si vyšli pacienti tak akorát na balkón a pod slunečník.