V roce 2020 opět kandiduji do Senátu!

Dnes jsou to přesně dva roky, co jsem se díky vašim hlasům stal senátorem, byť právo hlasovat jsem získal až na červencové schůzi po složení slibu.

Za ty dva roky se podařila spousta věcí. Podařilo se mi například spolupracovat s ministerstvem financí na opětovné novele daňového řádu, kterou jsem sliboval, když jsem do Senátu kandidoval. Tato novela půjde co nejdříve do sněmovny do prvního čtení.

I přesto, že mi jako senátorovi náleží pouze moc zákonodárná, tedy že mým úkolem je pouze schvalovat, měnit, či navrhovat zákony, a že nemám ze své pozice moc reálných možností, jak ovlivňovat věci týkající se mého regionu, jsem na svůj region ale nezanevřel.

Aktivně jsem komunikoval se starosty obcí, zajímal se o život jejich občanů a řešil s nimi i jejich problémy. Jedné z obcí pomáháme zdarma s jejich problémem s finančním úřadem doposud. V loňském roce jsem se taky organizačně i finančně spolupodílel na filmovém létě, kdy do regionu přijel Kinematograf bratří Čadíků. Akce byla tak úspěšná, že některé z obcí se rozhodly letní kino zopakovat. Letos se však na těchto akcích nebudu finančně podílet, jelikož by to bylo bráno jako předvolební kampaň. A to já nechci.

Věnoval jsem se také problematice vody, ke které nechávám zpracovat odborný právní posudek. Pro jeho vypracování už chybí pouze jeden dokument, který však město Zlín odmítá vydat. Tento posudek ukáže, jaký je právní stav v této věci a starostové zasažených obcí tak budou moci svou vodu konečně bránit.

Aktivně jsem se zúčastnil téměř všech jednání krajských zastupitelstev a veřejných debat, na kterých se řešila stavba nové Baťovy nemocnice, se kterou nesouhlasím. Nesouhlasím hlavně se způsobem, jakým byl tento projekt protlačen. Pracujeme proto na tom, aby se ke krajským volbám stihlo vyhlásit i krajské referendum, kde občané kraje budou moci projevit svůj názor k této věci. Nemocnice totiž nemůže být jediným volebním tématem.

Práce v senátu mi přirostla k srdci, dělám ji s láskou a s nadšením mně vlastním.

Spousta dlouhodobých projektů, jako je zlepšení podnikatelského prostředí v ČR, jako je problém s vlastnickými vztahy a hospodařením s vodou v ČR (chtěl jsem v Senátu prosadit veřejné slyšení k petici Voda je život, ale zabránila nám v tom pandemie), jako jsou změny ve školství (chci se aktivně podílet na uvedení do života Strategie 2030+ představené na podzim ministerstvem školství) a další dlouhodobé cíle související s rozvojem ČR, však přesahuje dva roky mého mandátu.

Proto, abych mohl v této práci pokračovat, rozhodl jsem se v podzimních volbách znovu kandidovat do Senátu za obvod č. 78- Zlín a obhájit svůj mandát. Mou plnou podporu již vyjádřila i místní sdružení ODS a Pirátů, která proti mně nebudou stavět žádného kandidáta.

Děkuji za Vaši podporu

Váš Tomáš Goláň – senátor za Zlínsko