Bezplatná právní poradna

Senátor tu má být pro lidi.

Proto jsem rád, že se mi podařilo splnit jeden z předvolebních slibů – otevření bezplatné právní poradny. Poradnu jsme v naší kanceláři zřídili ihned po zvolení. Poradna od počátku poskytuje základní a odborné sociální a právní poradenství zejména  v oblastech správního práva, veřejné správy a komunikace s úřady a státními institucemi. Cílem poradny je pomoci osobám v lepší orientaci v rámci státní správy a veřejnoprávních institucí, ale také  podpořit osoby v nepříznivé životní situaci. Občané využívají služeb advokáta spolupracujícího s naší kanceláří, přičemž tento poskytuje rady ať už osobně, telefonicky či prostřednictvím mailové komunikace. Celkem se už na naši Bezplatnou právní poradnu obrátilo více než 100 lidí, kterým jsme bezplatné poradenství poskytli. V této činnosti budu určitě pokračovat.