Setkání v obcích

pietní akce, setkání se starosty z regionu, s občany, spolupořádání filmového léta v roce 2019 v 8 obcích, účast na místních a krajských zastupitelstev

Na svůj region jsem zvolením do Senátu nezanevřel. Nemohu sice hlasovat na krajských a obecních zastupitelstvech, z pozice senátora však mohu k jednotlivým problematiky směřovat mediální pozornost a vytvářet tlak na místní politiky. Ihned po zvolení jsem dopisem kontaktoval všechny starosty s nabídkou spolupráce a případné pomoci. S mnohými z nich jsem se osobně setkal a zapojil se do řešení problémů v jejich obci. Jedné z obcí pomáháme zdarma s jejich problémem s finančním úřadem doposud.Vedení obcí mě také často zve na různé místní akce, kterých se vždy rád zúčastním. V roce 2019 jsem se taky organizačně i finančně spolupodílel na filmovém létě, kdy do regionu přijel Kinematograf bratří Čadíků. Akce byla tak úspěšná, že se některé z obcí rozhodly letní kino zopakovat. Letos se však na těchto akcích nebudu finančně podílet, jelikož by to bylo bráno jako předvolební kampaň. A to já nechci.