Voda na Zlínsku

Před volbami v roce 2018 jsem si dal za cíl, že se maximálně zasadím o vyřešení situace s vodou na Zlínsku.

Této problematice jsem se začal věnovat hned okamžitě po svém zvolení. Ihned po volbách jsem kontaktoval všechny vlastníky akcií a informoval je o současném právním stavu této věci. Rovněž jsem navštívil i valnou hromadu obchodní korporace Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

K právnímu stavu celé věci jsem na vlastní náklady nechal vypracovat nezávislý odborný posudek Právnickou fakultou Univerzity Palackého. Tento posudek jasně říká, jaký je platný právní stav mezi Veoliou a obcemi. Díky tomuto posudku se mohou občané a starostové jednotlivých obcí jednoduše ve věci zorientovat. Posudek jim zároveň poskytne návod, jak postupovat do budoucna k nápravě celé věci. Veškeré dokumenty k této problematice naleznete na online úložišti ZDE.