Zákonodárná činnost

Mé pozměňovací návrhy.

Po dobu mého působení v Senátu jsem aktivně spolupracoval napříč politickým spektrem a byl aktivním překladatelem pozměňovacích návrhů ku prospěchu občanů.

Pozměňovacích návrhů jsem předložil celkem 13, přičemž většina z nich byla z oblasti ekonomie. Všechny jsou k nahlédnutí zde.

Stal jsem se také spolunavrhovatelem dvou zákonů.