Zpravodajské zprávy

Za dva roky své práce v senátu jsem se stal zpravodajem celkem 14 návrhů zákona.

Zpravodajská zpráva slouží jako souhrnná informace k jednotlivým senátním tiskům, přičemž senátor, který má daný tisk v rámci výborů na starosti do ní zapracovává jak informace o návrhu, o zákonodárném procesu a upozorňuje na legislativní, obsahové či technické nedostatky.  Byl jsem zpravodajem například zákona o církevní restituci.