Časová osa

Narozen ve Vsetíně

1968

Studium na gymnáziu ve Vsetíně

1983

Studium na Vysoké škole zemědělské v Brně

1987

Studentská stávka

1989

Úspěšné ukončení studia

1992

Zakladatel Komory daňových poradců ČR

1993

Komunální politika

2002

Založení daňové kanceláře

2006

Daňové právo

2008

Ochrana proti nezákonnému postupu finanční správy

2014

Stal jsem se senátorem Parlamentu České republiky

2018

O mně

Jsem otcem tří dětí, manželem, daňovým poradcem a od roku 2018 také senátorem za obvod 78- Zlín. Ve Zlíně mám svou milovanou rodinu, firmu i nezanedbatelnou roli asistenta trenéra mladší přípravky klubu SK Louky.

Dětství

Rád bych se Vám po dvou letech opět představil. Opakování je totiž matka moudrosti. Své dětství jsem strávil v malé vesnici Lhota u Vsetína. Od malička jsem byl kromě rodičů, kteří byli oba učitelé, vychováván i babičkou, která byla v padesátých letech vyhlášena vesnickou boháčkou (tedy nepřítelem dělnické třídy a všeho lidu, dokonce se setkala Masarykem), v duchu masarykovských a sokolských tradic. Babiččina výchova a životní hodnoty na mě měla velký vliv.

Studium

Po ukončení základní školy jsem úspěšně absolvoval gymnázium ve Vsetíně. Na konci studia mi bylo výchovnou poradkyní doporučeno, abych vzhledem k třídnímu původu rodičů a prarodičů nezkoušel přijímací řízení na medicínu ani práva, neboť nedostanu doporučení.

Vždy jsem se zajímal o techniku a právní vědu a byť bych se býval neraději hlásil na práva, vzhledem k doporučení ze střední školy jsem se rozhodl studovat zemědělské strojírenství. Do této oblasti naštěstí socialismus nepronikl tak hluboko.

Nepodlehnutí vymývání mozku marxismem-leninismem se mi hodilo v sametovém roce 1989, kdy jsem se aktivně účastnil studentských demonstrací. Burcoval jsem spolužáky k účasti na studentské demonstraci dne 20. listopadu na Náměstí Svobody v Brně. Následně jsem jako člen fakultního stávkového výboru přesvědčoval dělníky v továrnách po celé jižní Moravě, aby se zúčastnili generální stávky dne 27. 11. 1989. Po Sametové revoluci jsem v roce 1992 zakončil studium zemědělského strojírenství se zaměřením na zahraniční obchod.

Kariéra

Pro daňové poradenství jsem se rozhodl v roce 1990, když jsem byl ve třetím ročníku na vysoké škole zemědělské. Po ukončení studia jsem se začal aktivně účastnit přípravných seminářů pro vznik profese daňového poradce a pro vznik samotné Komory daňových poradců ČR.

Rok 1993 byl pro mojí kariéru pro zlomový. Moje láska k právu určila mou následnou celoživotní cestu. V květnu jsem se stal daňovým poradcem a v červnu jsem se zúčastnil ustavující valné hromady Komory daňových poradců ČR. Také jsem se definitivně přestěhoval ze Vsetína do blízkého Zlína.

V lednu roku 2006 jsem založil obchodní korporaci TOMÁŠ GOLÁŇ, daňová kancelář s.r.o., která zaměstnává 20 specialistů. V roce 2008 jsem se začal úzce specializovat na daňové právo a daňový proces.

Svou specializaci jsem naplno využil, když se Finanční správa v roce 2014 vymkla kontrole a začala fungovat zcela mimo rámec platných právních předpisů. Od té doby aktivně vystupuji proti neoprávněným zajišťovacích příkazů a proti obecnému zneužívání moci Finanční správou. Byl jsem úspěšný hned při své první žalobě proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství a dař íse mi i nadále.

5. února 2019 jsem dostal ocenění Daňová osobnost roku 2019. Odborná porota ji uděluje lidem, kteří svým působením dokázali pozitivně přispět v tomto odvětví. Tohoto ocenění si velmi cením.

Politika

Do politiky jsem vstoupil v roce 2002. V letech 2002 – 2006 jsem působil jako nezávislý zastupitel ve své rodné obci Lhota u Vsetína, kde jsem zároveň předsedal finanční komisi. Pro každého politika je podle mě dobré vyzkoušet si před vstupem na celostátní pódium lokální úroveň.

V roce 2018 jsem se rozhodl kandidovat do Senátu v doplňovací volbách ve Zlíně. Kandidoval jsem, protože jsem cítil ohrožení těch hodnot, ke kterým mě od malička vedla babička a které jsem hájil v roce 1989. Moje kandidatura byla úspěšná, v Senátu jsem se zařadil do klubu SENÁTOR 21.

V Senátu působím již dva roky. Mnoho věcí se mi podařilo, stále je přede mnou ale spoustu práce. Proto jsem se rozhodl, že budu v roce 2020 obhajovat mandát. Věřím, že mi opět dáte svoji důvěru.